concert_in_cothen_2021-2022001004.jpg
concert_in_cothen_2021-2022063005.gif
concert_in_cothen_2021-2022063004.gif
Concert in Cothen
Concerten
Bezoekersinformatie
Meer over CiC
Contact
Geschiedenis
Foto's
Sponsoren en links
19 november 2017 - Ensemble Oriana
© 2017, Concert in Cothen
Locatie concerten: PKN kerk aan de Brink in Cothen
Indien u onze nieuwsbrief of jaarprogramma nog niet ontvangt kunt u die aanvragen door een e-mail te sturen.
info@concertincothen.nl
Ensemble Oriana bestaat uit Anneke Hoekman en Hidesato Sugiyama blokfluiten en Joep van Buchem en Esther Kronenburg, zang.

Het woud der verwachting - Muziek uit de tijd van Charles d’Orleans
Aanvang: 13.00 uur. Kerk open 12.30 uur

Entree: 8 euro (meer mag; jonger dan 18 gratis)
Steun is altijd welkom op
IBAN: NL53 RABO 0312 3128 14 t.n.v. Concert in Cothen, Odijk
concert_in_cothen_2021-2022063003.jpg
Meer informatie over
Ensemble Oriana:
http://www.ensemble-oriana.com/
Zondag 19 november duiken wij een aantal eeuwen terug in de muziekgeschiedenis om te belanden in de 15e eeuw, een eeuw die op zichzelf al van bijzonder muzikaal gewicht is. Het effect daarvan is nog groter wanneer die muziek tot klinken komt in een ruimte die uit dezelfde tijd stamt – wat het geval is bij ons in Cothen. Het is dan alsof de muren zelf instemmen met de klanken die zij opvangen.

Dat gaat dus bij ons plaatsvinden met het optreden van het Ensemble Oriana dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van muziek uit de late middeleeuwen en renaissance. De vaste leden van het ensemble zijn de blokfluitisten Hidesato Sugyiama en Anneke Hoekman. Zij kennen elkaar van hun studie aan het Utrechts Conservatorium waar zij beiden in 2011 hun diploma ‘Master of Music’ behaalden. Ze beschikken over consortblokfluiten, - kopieën van instrumenten uit de renaissance, speciaal voor hen gebouwd door internationaal bekende bouwers zoals Peter van der Poel, Heiko ter Schegget en Fransesco Livirgi.
Hoewel de blokfluit centraal staat in de uitvoeringen worden ook graag andere musici ingeschakeld, vooral zangers, en voor ons concert betreft dat de sopraan Esther Kronenburg en Joep van Buchem, beiden eveneens gespecialiseerd in het repertoire uit middeleeuwen en renaissance. Behalve aan zangtechniek in engere zin moet men daarbij denken aan begrip voor oorspronkelijke bronnen en historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Voor alle vier uitvoerenden geldt dat hun veelzijdigheid verbluffend te noemen is.

Charles d’Orléans

Charles d’Orléans leefde van 1394 tot 1465. Charles was de zoon van Louis d'Orléans en de kleinzoon van Charles V van Frankrijk. Zijn oom was Charles VI. Hij was dus een lid van de koninklijke familie. Op zijn 14e jaar werd hij na de dood van zijn vader, benoemd tot graaf van Orléans. Zijn vader was vermoord door de Bourgondiërs en hij en zijn broers moesten zweren de dood van hun vader te wreken .

Omdat de Franse koning Karel VI krankzinnig was geworden, was er in de familie Valois grote onenigheid ontstaan over wie nu Frankrijk moet regeren. Er zijn twee kampen: de Bourgondiërs en de Armagnacs. Allengs ontaardt deze twist in moordpartijen en uiteindelijk burgeroorlog. Charles d’Orléans was door de moord op zijn vader en later zijn huwelijk met Bonne d’Armagnac in het kamp van de Armagnacs terecht gekomen.

Charles vocht mee in de 100-jarige oorlog bij de slag van Azincourt tegen de Engelsen in 1415. De Engelsen wonnen deze slag en namen veel edelen als krijgsgevangenen mee, waaronder Charles d’Orléans. In Engeland werd hij gevangen gehouden door Sir Richard Wallis, waar hij in de loop van zijn ballingschap bevriend mee raakte. Hij werd niet vrijgekocht met een losgeld zoals gebruikelijk was, omdat de Engelse koning Henry V in hem een bedreiging zag door zijn banden met de koninklijke familie.

Hij bracht 25 jaar door in gevangenschap in verschillende plaatsen, maar niet gevangenissen, hij werd ondergebracht in kastelen van de Engelse edelen waar hij een soort huisarrest kreeg. Hij verbleef onder andere in Wallingford Castle en de Tower of London. Hij had in zijn gevangenschap wel veel voorrechten; hij kon leven naar de levensstandaard die hij gewend was. In gevangenschap schreef hij zijn vaak melancholische poëzie, onder andere En la forest de longue attente, waarin hij ook refereert aan zijn gevangenschap. Tijdens zijn ballingschap overleed zijn tweede vrouw, Bonne d’Armagnac. Zijn eerste vrouw Isabella van Valois, was overleden in het kraambed.


In 1440 werd hij vrijgelaten door de inspanningen van zijn voormalige vijanden Filips de Goede en Isabella van Portugal. Hij trouwde met Maria van Cleef en werd geridderd in de orde van het Gulden Vlies. Met Maria van Cleef kreeg hij nog drie kinderen, waaronder de latere koning Lodewijk XII. Hij probeerde tevergeefs zijn bezittingen terug te krijgen en vestigde zich in Blois. Hij was een begunstiger van de kunsten o.a. voor de dichter Francois Villon.

Muziek

Guillaume Dufay was een Vlaams-Nederlands componist, die als één van de grootste componisten van de 15e eeuw wordt beschouwd. Hij werkte in Kamerijk en in Italië o.a. in de cappella van de paus.
Ondanks de honderdjarige oorlog (1337 - 1453), konden de Engelsen en de Fransen elkaars kunst wel waarderen. Voor de Engelse stijl van componeren werd de term Contenance Angloise gebruikt; de Engelse stijl met een rijke harmonie gebaseerd op tertsen en sexten vond in Frankrijk en Bourgondië navolging. Omgekeerd zijn er veel Franse stukken gevonden in Engelse bronnen. Charles d’Orléans heeft ongetwijfeld beide stijlen goed gekend.

Een belangrijke Engelse bron was het Old Hall manuscript, een manuscript dat is samengesteld in de vroege 15e eeuw, met stukken van Engelse componisten, voornamelijk misdelen en motetten. In veel van de composities is Franse invloed aan te tonen. De wereldlijke Engelse stukken in dit programma hebben wij gevonden in het Mellon chansonnier, een manuscript dat in de 15e eeuw vervaardigd is in Napels dat waarschijnlijk een huwelijksgeschenk was.

De kunst ging ook over de grenzen op het continent: door de strijd over de regering van Frankrijk, stonden het Franse en Bourgondische hof op slechte voet met elkaar, maar componisten en dichters gingen ook over deze grenzen en werkten soms bij beiden hoven en hadden contact met elkaar. Zo was de componist Loyset Compere zanger aan het Franse hof, maar zijn werk is gevonden in koorboeken van het Bourgondische hof.


Programma

Jeugd in Frankrijk
   Anoniem, Perugia Ms 431, 15e eeuw Bassedance La Spagna ,
   Guillaume Dufay, Donnes l’assaut a la fortresse
   Anoniem, Paris BN MS Ital. 476, 15e e. Amoroso
   Guillaume Malbecque (c.1400 – 1465), Adieu vous di, mes seigneurs et amis

De slag bij Agincourt
   Mellon Chansonnier (toegeschreven aan Dufay), Il sera pour vous conbatu/
   L’homme armé,
   Anoniem , Chansonnier El Escorial IV.a.24, A cheval, tout homme a cheval

*Shakespeare, Henry V, The battle at Agincourt
   Anoniem, Bodleian Arch. MS. Selden B. 26/ Trinity Roll, 15e e, The Agincourt
   carol
   Thomas Bittering (c. fl 1400-1420), Old Hall ms, Nesciens mater

Het woud der verwachting

   *Charles d’Orléans, Alas mercy, wher shal myn hert
   Walter Frye (c. 1450- 1475), Mellon chansonnier, Alas, alas alas is my chief
   song

   Jacques Barbignant, (fl. 1445 – 1460), L'homme banny
   John Bedyngham (1422-1460), Myn hert is lust

Vrijlating en terugkeer naar Frankrijk
   John Bedyngham (1422-1460), Mi verri joy and most parfit plesere
   Anoniem, Robertsbridge codex, 14e e, Estampie

*Charles d’Orléans,: Comment voy je les Anglois esbahys
Loyset Compere (1440/1445-1518), Vive le noble roy de France
Anoniem, Florence, Biblioteca Ricciardana, S 2974, 15e e, Danse de Clèves

*Charles d’Orléans, rondel, En regardant ces belles fleurs
Guillaume Dufay, Je veux chanter de cuer joyeux
concert_in_cothen_2021-2022063002.jpg
concert_in_cothen_2021-2022063001.jpg